APPARTEMENTSRECHT
De aankoop van een recreatiewoning op Landal Volendam is juridisch gevormd in appartementsrechten. Voor deze constructie is gekozen om de eenheid van het park in stand te houden. Het gedeelte waarvan de eigenaar van het appartementsrecht het uitsluitend gebruik heeft, wordt aangeduid als privé-gedeelte (de recreatiewoning met de omliggende tuin/gazon inclusief één eigen parkeerplaats). Met het gebruik hiervan hebben andere eigenaars in beginsel niets te maken. U koopt daarnaast een aandeel, u wordt dus mede-eigenaar, in de gemeenschap van het onverdeelde perceel en de daarop gelegen voorzieningen. Als mede-eigenaar mag u alles gebruiken wat tot gezamenlijk gebruik dient (zoals de receptie, de wegen, de bezoekersparkeer­plaatsen, de speel- en groenvoorzieningen e.d.).

VERENIGING VAN EIGENAARS
De statuten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Iedere eigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Dit verplichte lidmaatschap is niet opzegbaar en eindigt pas door de overdracht van het appartementsrecht aan een nieuwe eigenaar. Het lidmaatschap gaat dan automatisch over op de nieuwe eigenaar. Het doel van de VvE is in de wet omschreven: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars. De VvE weet zich vertegenwoordigd door een bestuur. Aan elke recreatiewoning komt één stemrecht toe.

GEZAMENLIJK BEHEER
De VvE is verplicht om een reservefonds aan te houden, waarin de leden van de VvE verplicht zijn om voor een gelijk deel bij te dragen. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan te (laten) maken, waarin de te verwachten onderhouds- en herstelkosten voor de gemeenschappelijke delen (zoals de receptie- en magazijnruimten, wegen, de natuurlijke erfafscheidingen, de bezoekersparkeerplaatsen en dergelijke) over meerdere jaren inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast dient er een buffer voor onvoorziene kosten te worden aangehouden.

FISCALE CONSEQUENTIES
Wij adviseren u om uw fiscale gevolgen van de aankoop van een recreatiewoning te laten beoordelen door uw belastingadviseur. De in deze brochure gegeven fiscale informatie is van algemene aard en gaat uit van de aankoop door een private investeerder. Wanneer u een recreatiewoning koopt, om vervolgens te verhuren via een professionele verhuurorganisatie, wordt u in de ogen van de fiscus ondernemer voor de omzetbelasting. U dient een btw-nummer aan te vragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in uw eigen belasting­district. Het aanvragen van een btw-nummer is vrij eenvoudig. De makelaar of uw belastingadviseur kan u hier nader over informeren.

OMZETBELASTING AANKOOP (de recreatie­woningen worden exclusief btw aangeboden)
De koopsom is belast met omzetbelasting (btw). Indien de recreatiewoning volledig verhuurd wordt, kan de volledige voorbelasting in aftrek worden genomen. De btw dient u bij eigendomsoverdracht wel te voldoen. Daarna kunt u dit bedrag via de aangifte omzetbelasting terugvorderen. De herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting op onroerende zaken bedraagt 10 jaar.

OMZETBELASTING HUUROPBRENGSTEN
De huuropbrengsten zijn belast met omzetbelasting. Wanneer u gebruik kunt maken van de kleine onder­nemersregeling (zie hieronder), kan een financieel voordeel ontstaan.

KLEINE-ONDERNEMERSREGELING
Voor kleine ondernemers bestaat een financiële tegemoetkoming. De kleine-ondernemersregeling geldt per ondernemer. Een ondernemer die meer dan één bedrijf heeft, dient voor de toepassing van de kleine-onder­nemersregeling de gezamenlijke omzetbelasting in aanmerking te nemen. In de praktijk betekent dit wanneer u in het bezit bent van 2 á 3 recreatiewoningen en verder geen ondernemersactiviteiten uitvoert, u in aanmerking kunt komen voor deze regeling. Om exact te weten in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling, kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur.

INKOMSTENBELASTING
Indien u de recreatiewoning als privépersoon koopt, dient u de economische waarde (WOZ) mee te tellen in box 3 vermogensrendementsheffing van de aangifte inkomsten­belasting. Indien u de woning koopt als rechtspersoon (B.V. of N.V.), dan komt u in de vennootschaps­belasting ­sfeer.

MEER INFORMATIE
Wanneer er naar aanleiding van deze informatie vragen zijn, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de makelaar. Uiteraard kunt u uw vragen ook per e-mail verzenden.

© 2017 - Van Wijnen Recreatiebouw B.V.