Van Wijnen Recreatiebouw

Van Wijnen Recreatiebouw B.V. is binnen Van Wijnen dé specialist in het ontwikkelen en bouwen van recreatief vastgoed. Al meer dan 25 jaar. Als onderdeel van de krachtige, landelijk opererende Van Wijnen Groep beschikken wij over een uiterst solide basis. Daarmee zijn betrouwbaarheid en continuïteit verzekerd. Als organisatie opereren wij zo open mogelijk.

Van Wijnen Groep N.V. is in de ruim honderd jaar dat de onderneming bestaan uitgegroeid tot één van de grotere bouwondernemingen en projectontwikkelaars van Nederland. Die positie dankt Van Wijnen aan haar kennis en ervaring en aan haar sterke financiële conditie die zorgt voor continuïteit en solvabiliteit.

Van Wijnen werkt op basis van het ‘Meer dan bouwen’-concept: ze brengen markten, risico’s, financiering en exploitatie in kaart, vertalen de wensen van de opdrachtgever in een integraal en duurzaam bouwconcept, coördineren en realiseren de daadwerkelijke bouw en zijn er daarna nog voor het technische beheer, indien nodig 24 uur per dag. Het bundelen van haar expertises – ontwikkelen en bouwen – levert creatieve en realistische plannen op. Daarbij wordt gestreefd naar een hoge mate van flexibiliteit, zekerheid en transparantie. Prettig voor de opdrachtgever, prettig voor Van Wijnen. Het vormt een stevige basis voor wederzijds vertrouwen.

Van Wijnen streeft ernaar om landelijke en stedelijke gebieden creatief in te vullen. Creatief omdat de kracht van een locatie optimaal benut wordt, rekening houdend met het karakter van de streek en de historie van de regio. Bij alles wat zij doen is het uitgangspunt: realisme. Zo mag een project best ambitieus zijn – als het maar draagvlak heeft. Zo initieert Van Wijnen graag nieuwe bouwplannen en is zij niet bang voor uitdagingen – als de uitwerking maar gebaseerd is op gedegen, nuchtere analyses.

Van Wijnen is een open organisatie en streeft ernaar bereikbaar te zijn voor iedereen met wie zij werkt. Die bereikbaarheid wordt ook letterlijk genomen: de decentrale organisatieopzet maakt het mogelijk om altijd zo dicht mogelijk bij de opdrachtgever en de markt te opereren. De gedrevenheid en professionaliteit van haar mede­werkers zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn oprecht betrokken bij elk project, bij elke opdrachtgever. Dat resulteert in een prima samenwerking, want Van Wijnen beschouwt haar klanten – overheden, woningcorporaties, collega- ontwikkelaars, instellingen, beleggers en individuele kopers – ook als compagnons.

Voor meer informatie:
www.vanwijnenrecreatieprojecten.nl

© 2017 - Van Wijnen Recreatiebouw B.V.